baggrund
radisser

Den fælles danske fødevarefortælling er udviklet af en styregruppe med bred repræsentation fra fødevareklyngen. På baggrund af et omfattende analysemateriale og en bred involvering af erhvervet, forskningsverdenen og en række organisationer har styregruppen defineret, hvad der særligt kendetegner den danske fødevareklynge, og hvordan det kan gøres til en attraktiv fortælling.

Styregruppen har gennemført en række arbejdsmøder og workshops på baggrund af analyser af bl.a., hvordan andre lande profilerer deres fødevareproduktion, og hvordan udlandet ser på den danske fødevareklynge. Styregruppen har også fået undersøgt hvilke salgsargumenter, klyngens virksomheder bruger i dag, hvad Danmark efter virksomhedernes opfattelse skal være kendt for i fremtiden, og hvad de har brug for helt konkret for at en fælles dansk fødevarefortælling kan øge deres eksport.

Københavns Universitets Institut for Fødevare­ og Ressourceøkonomi har til brug for projektet udarbejdet en særskilt rapport om den danske fødevareklynges præstationer inden for bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion. Den er blevet drøftet på et round table af de førende danske forskere indenfor bæredygtighed.

I alt har mere end 150 virksomheder, institutioner og organisationer været involveret i udformningen af fødevarefortælling gennem interviews, konferencer og workshops.