aktiviteter
radisser

Aktiviteter i 2015

Styregruppen bag Fødevarefortællingen har på tre styregruppemøder drøftet, hvad hele verden skal forbinde med danske fødevarer og fødevareløsninger.

33 virksomheder i fødevareerhvervet har deltaget i en behovsanalyse for, at sikre at indholdet og formen på den fælles fortælling svarer til de eksporterende virksomheders behov.

En perceptionsanalyse er blevet udarbejdet og skal give et billede af, hvad udenlandske indkøbere forbinder med danske fødevarer og løsninger til fødevareerhvervet.

Det danske fødevareerhvervs styrkepositioner inden for bæredygtighed, ressourceeffektivitet og kvalitet blev samtidig undersøgt i samarbejde med Københavns Universitet og organisationerne Landbrug & Fødevarer og DI Fødevarer.

 

Følg os og deltag i debatten på 

 

Status januar 2015