DSC_9368

Fødevarepolitisk topmøde ’Global Challenges – Local Solutions’

Den 5/9-2014 blev arbejdet med udarbejdelsen af en fælles fødevarefortælling indledt med et fødevarepolitisk topmøde på Food Festival i Århus. Emnet for dagen var den udfordring vi står overfor med at skaffe mad til 9 mia. mennesker i 2050.

Der var enighed om udfordringen – og meget forskellige bud på løsninger, da en forsamling af særligt inviterede repræsentanter fra den danske fødevarebranche mødtes i Aarhus for at diskutere hvordan verden skaffer mad nok i fremtiden – og hvad den danske landbrugs- og fødevaresektor skal gøre for at forholde sig til den udfordring.

Topmødet blev indledt med et oplæg af professor John R. Porter, der er professor ved Københavns Universitet, University of Greenwich samt hovedforfatter på FNs klimapanels 5. Rapports afsnit om fødevaresikkerhed. Porter redegjorde for de nyeste tal på området og konklusionerne var klare – og dramatiske:

  • Verden kommer til at mangle mad inden 2050 hvis ikke vi finder nye måder at producere fødevarer på
  • Klimaforandringerne vil dramatisk reducere mængden af dyrkbar landbrugsjord
  • Hvis ikke der gøres noget ved problemerne vil det føre til underernæring, hungersnød og masse-migration

Topmødets debat-panel bestod af direktør i Landbrug & Fødevarer, Søren Gade, Formand for økologisk Landsforening, Per Kølster, Kommunikationschef i DLF Trifolium Stig Oddershede og John R. Porter.

Der var en livlig debat både mellem paneldeltagerne og salen, der var præget af en blanding af organisationer, fødevarevirksomheder og forskere. Her blev det fastslået, at der på tværs af fødevareproduktionen i Danmark, fra økologer til konventionelle, fra traditionelle fødevareerhverv til de mere videnintensive er en enighed om det, der mange andre steder i verden stadig er til debat: at verden vil få meget store klima-relaterede problemer med at brødføde sig selv, og at vi i Danmark er nødt til at forfølge strategier til mere bæredygtig og ressourceeffektiv produktion af mad for at blive en del af løsningen. John Porter påpegede til slut, at: ”…det er helt enestående, at man i det her land kan samles, på tværs af grøfter, virksomheder, organisationer, NGO’er og diskutere hvad man kan gøre sammen.”

Se video fra Fødevarepolitisk topmøde