Food, A Aamann013

Attracting Talents

Hvordan sikrer vi, at den danske fødevaresektor kan rekruttere tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, så den fortsat kan være blandt verdens førende?

Dette spørgsmål var omdrejningspunkt torsdag d. 16. april, hvor næsten 60 deltagere, alle med tilknytning til fødevareerhvervet eller fødevareuddannelser, var samlet til konferencen i Middelfart. Attracting Talents konferencen var arrangeret af Danish Food Cluster, Fødevareklubben, Food Organisation of Denmark og Madkulturen.

Konferencens deltagere havde forskellige baggrunde, så der var mulighed for gode diskussioner og vidensdeling. Et gennemgående tema, i forbindelse med snak om løsninger på rekrutteringsudfordringen, var fødevaresektorens image. Flere var enige om, at fødevaresektoren skal blive bedre til at fortælle, at det er et spændende sted at arbejde med høj grad af innovation, udvikling og fremtidige muligheder.

For eksempel vil man gerne have, at de unge ser fødevaresektoren som en vigtig sektor – både nationalt, men i høj grad også i en global kontekst, fordi den voksende middelklasse i verden i stigende grad efterspørger kvalitetsfødevarer, som Danmark er leveringsdygtig til.  Fødevaresektoren skal på den ene side blive bedre at tale sig ind i løsninger på de store udfordringer verden står overfor. Og på den anden side skal man blive bedre til gennem gode eksempler og historier,  at gøre det helt konkret for de unge hvilke uddannelser, jobs og karriereveje, fødevareerhvervet har at byde på.

Denne udfordring er i fokus i et initiativet omkring fremtidens fødevareuddannelser i Vækstplan for Fødevarer, hvilket du kan læse mere om på Madkulturens hjemmeside

Dagens program så således ud:

Kl. 15.00-16.15: Udfordringen

  • Velkommen til konferencen ved Lone Ryg Olsen, Danish Food Cluster
  • De unge siger…
  • Udfordringerne med rekruttering i fødevaresektoren ved Thomas Søby, Landbrug & Fødevarer
 • Det store frafald på erhvervsskolerne ved uddannelsesdirektør Hans-Henrik Jensen, Kold College
 • Udviklingen i optaget af studerende på fødevareuddannelserne på universiteterne ved Henrik Siegumfeldt, Department of Food Science, Københavns Universitet

Kl. 16:15-18.30:  Inspiration til løsninger

 • Den nye karriere-portal ved Judith Kyst, Madkulturen
 • Fremtidig rekruttering af nøglemedarbejdere ved Direktør Mads Kinch Clemmensen, Foodjob
 • Udfordringer og løsninger ved rekruttering til virksomheder i vækst ved Marianne Elsborg Ibsen, Eurofins
 • Debat: Hvordan gør vi fødevareerhvervet attraktivt for nye generationer – Hvad er vores fremtidige fortælling?
 • Opsamling og afslutning af konferencen ved Poul Krabbe, Fødevareklubben

Kl. 18:30 Middag