The Story

Konferencen The story of the Danish Food sector

Den 26/2-2015 mødtes fødevareerhvevet hos DI for at drøfte vores fælles fødevarefortælling. Omkring 50 erhvervsledere gav input til formuleringen af fortællingen, der skal give fødevaresektoren en stærkere fælles identitet på eksportmarkederne.

Peder Tuborgh CEO fra Arla Foods, og formand for styregruppen bag fødevarefortællingen, indledte dagen med at byde velkommen til de særligt udvalgte erhvervsledere, der havde sagt ja til at bruge en eftermiddag på at sætte deres aftryk på den fælles fødevarefortælling. Han fortalte om styregruppens arbejde med formulering af fortællingen, og baggrunden for initiativet, som er et led i regeringens Vækstplan for Fødevarer. Derefter gav han ordet til den danske filminstruktør Thomas Vinterberg, som kunne sætte lidt billeder på begrebet “fortælling”.

Da scenen var sat overtog den amerikanske branding ekspert Michael Sherain, som gav deltagerne en øvelse, der skulle afdække hvad flest i salen vil betragte som de centrale begreber i en fælles fødevarefortælling. Øvelsen var allerede gennemført af styregruppen bag initiativet – og nu fik yderligere omkring 50 erhvervsledere mulighed for på denne måde, at give direkte input til formuleringen af fortællingen.

Herefter fortalte sekretariatet bag Fortællingen om den viden der er blevet indsamlet til brug i udformningen af fortællingen, og Anne Villemoes fra Danish Crown gav et indblik i den fortælling, de bruger på eksportmarkederne. Deltagerne afsluttede dagens workshop med at drøfte resultatet af øvelsen. Peder Tuborgh samlede op på dagens pointer, som vil blive taget med i det videre arbejde med formuleringen af en fælles fødevarefortælling.

TheStory TheStory3 TheStory3

Se video fra konferencen her