biotechnology

Round table om bæredygtighed og ressourceeffektivitet 

Den 18/3-2015  blev en udvalgt skare fra forskningsverdenen inviteret af Søren Frandsen fra Århus Universitet til round table hos Madkulturen i Roskilde. Emnet for dagens drøftelser var den danske fødevaresektors styrkepositioner og udviklingspotentiale indenfor bæredygtighed og ressourceeffektivitet.

15 fremtrædende repræsentanter for den danske forskningsverden var inviteret til at drøfte bæredygtighed og ressourceeffektivitet. Hver forsker gav en kort præsentation af hans eller hendes syn på de vigtigste styrkepositioner og det største fremtidspotentiale inden for bæredygtighed og ressourceeffektivitet i fødevaresektoren. Panelet diskuterede de forskellige styrkepositioner på baggrund af en prioriteringsøvelse, samt hovedkonklusionerne i en rapport fra IFRO udarbejdet til Fødevarefortællingen om bæredygtighed og ressourceeffektivitet i fødevaresektoren.

Forskningsverdenens input vil blive indarbejdet i formuleringen og udformningen af den fælles fødevarefortælling.

Dagens deltagere var:

Emneområde Navn Institution
Fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og antibiotika Prorektor Henrik Wegener

Institutdirektør Kristian Møller

DTU

Veterinærinstituttet, DTU

Landbrugsproduktion og bæredygtighed  Seniorforsker Uffe Jørgensen

Sektionsleder John Hermansen

Institut for Agroøkologi, AU

Institut for Agroøkologi, AU

Bio-økonomi, energi og klima Professor Mette Termansen Institut for Miljøvidenskab, AU
Ernæring og sundhed Professor, dr.med. Arne Astrup (afbud)

Institutdirektør Christine Nellemann

KU Life

Fødevareinstituttet, DTU

Natur, biodiversitet og bæredygtighed Professor Carsten Rahbek (afbud) Center for Makroøkologi, KU
Teknologiske udfordring, muligheder og løsning Direktør Thomas B. Olesen

Innovationschef Anne Maria Hansen

Agrotech

Teknologisk Institut

Vandressourcer og vandeffektivitet  Head of Innovation, Palle L. Jørgensen DHI
Økonomi og forbruger- og samfundsforhold

 

Institutleder Henrik Zobbe

Professor Peter Gundelach (afbud)

Professor Christian Bjørnskov

Professor Klaus Grunert

IFRO, KU

Sociologisk Institut, KU

Institut for Økonomi, AU

MAPP Centeret, AU