Gulerødder

Der blev i 2015 i regeringens fødevare- og landbrugspakke afsat 20 mio. kr. over en fireårig periode til oprettelse af et offentligt-privat markedsføringskonsortium, der kan omsætte fødevareklyngens fælles fortælling til markedsføring og forretning. Midlerne skulle matches af tilsvarende beløb fra fødevareerhvervet, hvilket de nu er.

den 14. december 2016 er der etableret et nyt fødevarepartnerskab, der skal booste eksporten fra den samlede danske fødevareklynge.

Formanden for det nye fødevarepartnerskab er:

 Torben Ladegaard, FOSS

E-mail: tlj@foss.dk

Tlf.: +45 48 20 86 00

Mobil: +45 20 45 70 50

Adresse: Foss Allé 1, Postbox 260